Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Головна

Збірник наукових праць з юридичних і політичних наук «Держава і право» заснований Інститутом держави і права імені В. М. Корецького НАН України у 1997 році.

У 2003 році зареєстрований Державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.

У Міністерстві юстиції України збірник перереєстровано у 2019 році.

Згідно з Додатком 1 до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 № 409 «Список друкованих періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України», збірник «Держава і право» включено до категорії «Б» наукових фахових видань України з юридичних та політичних спеціальностей – 052, 081 (детальніше на: https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi- kvalifikaciyi/naukovi-fahovi-vidannya).

Збірник індексується у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus International (Варшава, Польща).

Основною метою видання є публікація результатів новітніх наукових досліджень з юридичних і політичних наук.

У збірнику висвітлюються актуальні питання теорії та історії держави і права, порівняльного правознавства, державного управління, адміністративного, конституційного, міжнародного, цивільного, трудового, аграрного, кримінального, космічного та інших галузей права.

Проблеми сучасної політичної науки розкриваються у розділах з теорії та методології політологічних досліджень, історії політичної думки, міжнародної, порівняльної та прикладної політології, політичних інститутів і процесів, етнополітології, публічного адміністрування.

У збірнику публікуються рецензії на монографії, наукові збірники, інші видання правової і політологічної тематики, а також матеріали, що висвітлюють події наукового життя в Україні та за її межами.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів і студентів, усіх, хто прагне отримати правові та політичні знання теоретичного і прикладного характеру.

Статті публікуються українською, російською та англійською мовами.

Авторами наукових статей є відомі українські та зарубіжні вчені, державні і громадські діячі, політики, судді, працівники правоохоронних органів, молоді науковці, докторанти й аспіранти наукових установ та закладів вищої освіти.

Періодичність видання: до 2019 року – щокварталу, з 2020 року – двічі на рік.

Адреса редакції:
Інститут держави і права імені В. М. Корецького НАН України
01601, Київ, вул. Трьохсвятительська, 4, к. 211
E-mail: polit@ln.ua ; polit4211@gmail.com
Тел. (044) 279­73­96