Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Редакційна колегія

Інформація про членів редакційної колегії збірника наукових праць «Держава і право»

Тимченко Г. П. – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України (головний редактор)

Шемшученко Ю. С. – доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України

Скрипнюк О. В. – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, заступник директора з наукової роботи Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Заслужений юрист України (відповідальний редактор)

Андрійко О. Ф. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Заслужений юрист України

Батанов О. В. – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держава і права імені В. М. Корецького НАН України

Батлер У. Е. (W. E. Butler, США) – доктор юридичних наук, іноземний член НАН України та НАПрН України, член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права, професор права та міжнародних відносин Школи права імені Дікінсона Пенсільванського державного університету, почесний професор порівняльного правознавства і науковий консультант факультету вивчення країн Сходу і Африки Лондонського університету

Батрименко О. В. – доктор політичних наук, професор кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Бутирський А. А. – доктор юридичних наук, професор кафедри приватного права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, суддя Господарського суду Чернівецької області

Вітман К. М. – доктор політичних наук, професор, професор кафедри політичних теорій, директор Центру підготовки магістрів публічної служби і професійних суддів Національного університету «Одеська юридична академія»

Горбатенко В. П. – доктор політичних наук, професор, академік Української академії політичних наук, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України

Денисов В. Н. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України

Донай Л. (Lukasz Donaj, Польща) – доктор політичних наук, професор Познанського державного університету імені Адама Міцкевича

Дудченко В. В. – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри загальнотеоретичної юриспруденції Національного університету «Одеська юридична академія», вчений секретар Вченої Ради Національного університету «Одеська юридична академія»

Кармаза О. О. – доктор юридичних наук, професор, член Центральної виборчої комісії

Кваша О. О. – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України

Кормич Л. І. – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри соціальних теорій Національного університету «Одеська юридична академія»

Короєд С. О. – доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільного права і процесу Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила

Кресін О. В. – доктор юридичних наук, член-кореспондент Міжнародної академії порівняльного права, провідний науковий співробітник, керівник Центру порівняльного правознавства Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України

Кресіна І. О. – доктор політичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, академік Української академії політичних наук, завідувач відділу правових проблем політології Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Заслужений діяч науки і техніки України

Кулинич П. Ф. – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, провідний науковий співробітник відділу проблем земельного, аграрного, екологічного та космічного права, завідувач сектора аграрного та земельного права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України

Лещенко Л. В. (Larysa Leszczenko, Польща) – доктор політичних наук, професор Вроцлавського університету, заступник директора Інституту міжнародних студій з міжнародної співпраці, завідувач кафедри Східних студій

Наумкіна С. М. – доктор політичних наук, професор, академік Української академії політичних наук, завідувач кафедри політичних наук і права Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського

Некряч А. І. – доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики, декан юридичного факультету Європейського університету

Неліпа Д. В. – доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри державного управління філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Оніщенко Н. М. – доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, завідувач відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Заслужений юрист України

Пархоменко Н. М. – доктор юридичних наук, професор, вчений секретар Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України, Заслужений юрист України

Піпченко Н. О. – доктор політичних наук, доцент, професор кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Сімутіна Я. В. – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового та підприємницького права Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України

Співак М. В. – доктор політичних наук, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Національної академії внутрішніх справ

Стойко О. М. – доктор політичних наук, провідний науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України

Хома Н. М. – доктор політичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії політичної науки Львівського національного університету імені Івана Франка

Шептицький А. (Andrzej Szeptycki, Польща)– доктор політичних наук, викладач факультету політичних наук та міжнародних студій Варшавського університету

Явір В. А. – доктор політичних наук, старший науковий співробітник відділу правових проблем політології Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України