Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

Тексти випусків

Збірник «Держава і право» з випуску 67 по випуск 84 виходив у світ двома серіями – Юридичні науки і Політичні науки. Відповідні випуски збірника подані нижче.
Юридичні науки (ЮН)
Політичні науки (ПН)